Az érintett személy jogai

Az érintett személy jogai

 

Útmutatás az érintett személy jogairól a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan a GDPR 2016/679 szerint.

 

Tisztelt Felhasználója a Lead media s.r.o. társaságnak,

 

Mivel az Ön személyi adatainak a biztonsága és ezek feldolgozása jogi módszerekkel az Ön számára nagyon fontosak, ezúttal többet tudhat meg az Érintett személy jogairól a személyes adatok feldolgozásával és az Ön jogaival kapcsolatosan az EP EK 2016/679 rendelet 18/2018 Z.z.SR. számú törvénye értelmében.

 

Összhangban a § 19 törvény és a  13-as bekezd.rendeletével az Adatkezelő az információk követelményei teljesítésének a céljára az érintett személy részére a következő információkat nyújtja:

 

Az adatkezelő nyilvántartási és elérhetőségének adatai:

Kereskedelmi név:    Lead media s.r.o.

Székhely:             Karpatská 6, 811 05 Bratislava

Nyilvántartási szám:            47726601

Tel. sz.:       

E-mail:            oou@bonipo.hu

 

  1. Jog az adatokhoz való hozzáféréshez (15. fejezet GDPR)

Joga tudni, mely személyes adatait dolgozzuk fel Önről, milyen hosszú időtartamra, célokra, kinek van hozzáférhetősége. Írásos kérelmére ezekkel az információkkal igazolást szolgáltatunk.

 

  1. Helyesbítéshez való jog ( 16. fejezet GDPR) 

Joga van ahhoz, hogy az információk, melyeket Önről dolgozunk fel, pontosak, teljesek, aktuálisak legyenek. Ellenkező esetben kérelmezhet bennünket személyes adatai bővítésével vagy helyesbítésével.

 

  1. A törléshez való jog (17. fjezet GDPR) 

Joga van a személyes adatainak törléséhez, ha kérelmezi, Személyi adatait töröljük amikor:

 

  1. Személyes adatai nem szükségesek arra a célra, amelyre össze lettek gyűjtve vagy fel lettek dolgozva
  2. Személyes adatait jogtalanul dolgozzuk fel
  3. Visszavonja beleegyezését személyes adatainak a feldolgozásához
  4. Benyújtja ellenvetését személyi adatainak a feldolgozásának a módszerével szemben
  5. Létező jogi ok végett, amely megköveteli személyi adatának törlését
  6. Abban az esetben, amikor gyermek személyes adatai dolgozódnak fel szülői vagy törvényes képviselő beleegyezése nélkül

 

Végezetül engedje meg figyelmeztetni Önt, hogy léteznek esetek, amikor az Ön személyes adatai nem törölhetőek ki beleegyezésének visszavonása alapján vagy a személyi adatok átdolgozásával. Abban az esetben történhet, amikor az Ön személyi adatainak kezelését a törvény kéri.

 

Jog az adatátvitelhez

 

Joga van ahhoz is, hogy az Ön beleegyezésével dolgozzuk fel személyes adatait, amelyeket automatikusan, a szokásosan alkalmazott, gépelt, olvasható formátumban nyújthassuk át Önnek. Kérelmének alapján,mindezt átirányítjuk az Ön által kijelölt ügyintézőnek, amennyiben technikailag ez megoldható.

 

Jog a feldolgozás korlátozására

 

A helytelen személyi adatok feldolgozása esetén joga van kérelmezni bennünket, hogy a továbbiakban korlátozzuk ezeket, amíg az adatokat hitelesítik vagy kijavítják.

 

 

Ezzel a joggal szintén élhet, ha:

 

(I) az Ön személyes adatainak kezelése törvénytelen, de nem kérelmezi törlésüket;

(II) Személyes adataira eredeti célja miatt már nincs szüksége, de szeretné, ha továbbra is kezelve és megőrizve maradnának az Ön jogosultságáért

 

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog az ún. jogosult érdeklődés alapján

 

Tekintettel a valóságra, hogy némely személyi adatát jogosult érdeklődés alapján dolgozzuk fel, joga van ellenvetésre. Ez alapján elbíráljuk, van-e jogunk az Ön személyi adatait az adott célra feldolgozni, vagy felmérjük az Ön jogát arra, hogy személyi adatai ne legyenek továbbra kezeltek.

 

Jog a személyi adatok kezelése ellen a közvetlen marketingért

 

Ellenvetést hozhatunk abban az esetben is, ha nem ért egyet azzal, hogy az Ön személyi adatai közvetlen marketing végett kerüljenek adatkezelésre.

 

Jog a panaszra

 

A személyi adatvédelemmel foglalkozó felügyeleti hivatal   https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti abban az estben ismerheti fel a panaszt, ha az Ön szemszögéből a fentiekben megnevezett jogok nem elegendőek.