Líra.hu kedvezményre feljogosító kuponok

Ez a bolt most nem kínál semmilyen kupont vagy akciót

Hogyan kell használni a kódot a Líra.hu oldalon

  1. Válaszd ki a kuponkódot!

    Válaszd ki azt a kuponkódot, amelyet használni szeretnél a Lira.hu weboldalon, majd kattints a "Kérem a kupon"-t gombra.

  2. Másold ki a kuponkódot!

    Másold ki a kuponkódot!

  3. Helyezd el a kuponkódot!

    A kosárban írd be a kuponkódot az erre kijelölt mezőbe,majd erősítsd meg a "Beváltás" gombbal!

A Líra.hu leírása

A Líra Könyv Zrt. nemcsak kereskedelmi, hanem kulturális szempontból is jelentős szereplője a magyar könyvpiacnak: a Líra csoporthoz tartozik kilenc könyvkiadó, két, kulturális eseményeknek otthont adó rendezvényhelyszín, egy privát muvészügynökség, egy print és online formában is megjelenő programmagazin és két saját gyártású magazin.

A gazdag múltra visszatekintő, több mint huszonöt éve alapított Líra Könyv Zrt. körébe tartozik Magyarország egyik vezető könyvterjesztő- és könyvesbolthálózata, egy webshop, és mindemellett társtulajdonosa a legnagyobb e-könyv-gyártó és -terjesztő vállalatnak. A Líra Könyv rendelkezik az egyik legnagyobb nagykereskedelmi részleggel a hazai piacon olyan partnerekkel, mint az Auchan, a Müller és a Lidl. Nagykereskedelmi raktárunkból a kiskereskedelmi partnerek kiszolgálása is folyamatos cash & carry formában.

Ná­lunk az ol­va­só a köny­ves­bolt­ban is ott­hon van


A Lí­ra köny­ves­bolt­ok a leg­szé­le­sebb vá­lasz­té­kot nyújt­ják az or­szág közel száz pont­ján. Har­minc-har­min­cö­te­zer könyv­cím, ti­ze­nöt-húsz­e­zer CD, DVD, száz­húsz-száz­har­min­ce­zer ze­ne­mű kot­tája ta­lál­ha­tó meg üz­le­te­ink­ben.

A Lí­ra cso­port leg­na­gyobb ér­téke a ki­vá­ló­an fel­ké­szült mun­ka­tár­si gárda. Ki­adói mun­ka­tár­sa­ink a szak­ma leg­jobb­jai. Ar­ra tö­rek­szünk, hogy ke­res­ke­dő­ink ép­poly ala­pos tá­jé­koz­ta­tást ad­ja­nak vá­sár­ló­ink­nak, mint­ha azok egy ki­vá­ló könyv­tá­ros­hoz for­dul­ná­nak se­gít­sé­gért. A könyv­szak­ma egyik ve­ze­tő sze­rep­lő­je­ként nem a leg­na­gyob­bak, ha­nem a leg­job­bak sze­ret­nénk len­ni.

A Líra Könyv igen jelentős kultúraközvetítő missziót tölt be.A cég számára kiemelkedő jelentőségű a magyar kulturális hagyományok ápolása


A Líra csoporthoz kilenc kiadó tartozik:


Magvető Kiadó
Athenaeum Kiadó
Corvina Kiadó
General Press Kiadó
Rózsavölgyi és Társa Kiadó
Manó Könyvek Kiadó
Menő Könyvek Kiadó
Szépmíves Könyvek Kiadó
Partvonal Kiadó